Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

dontforgot
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawakemeupx wakemeupx
dontforgot
8618 02d4
Reposted fromniente niente viakudlaty kudlaty

July 10 2019

dontforgot
dontforgot
dontforgot
dontforgot

July 07 2019

dontforgot
dontforgot
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viawakemeupx wakemeupx

July 05 2019

dontforgot
dontforgot
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakudlaty kudlaty
dontforgot
2549 a47c
Reposted fromEtnigos Etnigos
dontforgot
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viakudlaty kudlaty
dontforgot

Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: 

„Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” 

Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.

https://volantification.pl/2016/10/09/jak-masz-miec-byle-jakie-oparcie-to-lepiej-oprzyj-sie-o-sciane
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudlaty kudlaty
dontforgot
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert

July 04 2019

dontforgot
3361 3870 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viakudlaty kudlaty

June 29 2019

dontforgot
5577 eb9d 500
Reposted fromfungi fungi viamarciix marciix
dontforgot
7975 4b36 500
Reposted fromZircon Zircon viamarciix marciix
dontforgot
1324 e3d6
Reposted fromparkaboy parkaboy viamarciix marciix
dontforgot
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl