Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

dontforgot
7434 1aa3 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaweheartit weheartit
dontforgot
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaasalluhi asalluhi
dontforgot
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viaoutoflove outoflove
dontforgot
dontforgot
5769 81d0
Reposted fromFienrira Fienrira viapikkumyy pikkumyy

October 19 2017

dontforgot
2814 41fd
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
dontforgot
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
dontforgot
1434 d925 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaziemniaki ziemniaki
dontforgot

October 18 2017

1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaconieco conieco
dontforgot
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove

October 17 2017

dontforgot
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
dontforgot
2735 52eb
Michał, lepiej nie jedź do Wrocławia
Reposted fromatoman atoman viaDangerousHope DangerousHope
dontforgot

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viastaystrongangie staystrongangie

October 16 2017

0197 268e
Reposted fromaisu aisu viayanek yanek

October 15 2017

dontforgot
3522 fb21
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaziemniaki ziemniaki
dontforgot
3513 d098 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaziemniaki ziemniaki
dontforgot
5298 fa9f
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
dontforgot
Podobno w oczach ludzi którzy znają mnie przelotem, jestem osobą twardą i bezuczuciową. Właśnie, bezuczuciową. Co, kurwa? Że niby patrzą na innych ludzi i o chuj, ile oni mają emocji, a patrzą na mnie i co? W sumie to nic. Na mojej twarzy maluje się pustka. Patrzą i nic, zero. Ni chuj, nawet pół emocji. I jak o tym usłyszałam od najebanego jak szpadel ziomka, to sobie myślę: "Że co, kurwa?", potem zrobiło mi się smutno, a ten mi jeszcze mówi: "Dobrze od Ciebie usłyszeć o uczuciach raz na 14 lat". Dobił mnie. I sobie tak siedziałam i przycichłam i melancholia we mnie rozgorzała. Bo jak to, ja i bez emocjonalna? Ja rozumiem, mam problem z okazywaniem uczuć, i o tym wiadomo mi nie od dziś. To w oczach ludzi mam, tzw. bitchface całodobowo, rozumiem. W sumie coś by się zgadzało. Bo ja jestem osobą, która zyskuje przy bliższym poznaniu, a oczy to mam albo zjarane albo smutne, mimo że nie czuję ani grama tego smutku. I po dłuższym zastanowieniu (bo przecież mój mózg musiał tą rozmowę przetwarzać 10 razy od tego wieczoru), to i się cieszę z tej bez emocjonalności. Bo nie lubię, kiedy ktoś czyta ze mnie jak z książki. Umiem bardzo dobrze kryć emocje, a z drugiej strony, kiedy już serio pęknę, to można się w nich utopić. I ciągnę w dół nie tylko siebie, ale i każdego obok. Więc robię to rzadko. I przypomniało mi się, że najczęściej Ty byłeś obok, i mnie rozumiałeś, i nie musiałam nic mówić, żebyś wiedział, i znosiłeś to, i wspierałeś. Trochę kiepski wynik, jedna osoba na ponad 20, którymi się otaczam. Bo ja tak trochę nie dla wszystkich jestem dostępna. Wiesz jak bywa, z zewnątrz wieje chłodem, a w środku hektolitry jebanej wrażliwości. No i koniec końców przekułam to na zaletę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl