Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

dontforgot
1291 ddca 500
Reposted fromregcord regcord viaziemniaki ziemniaki
dontforgot
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viaoutoflove outoflove
dontforgot
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaoutoflove outoflove
dontforgot
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viachemiczna chemiczna
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaweruskowa weruskowa
dontforgot
0542 0908 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
dontforgot
Reposted fromshakeme shakeme viamy-anxieties my-anxieties
dontforgot
0407 d1be 500

June 06 2018

dontforgot
Jest gatunek dzikich dziewcząt, które zakochują się w trudnych chłopakach. Wyobrażają sobie, że śpią obok kamienia. Szukają pęknięć, by zasiać wątpliwość. By delikatnie wsunąć dłoń w szczelinę ich ramion. By ostrożnie nanieść cienką warstwę piasku i przywiązania. Dotykiem drążą skałę.
— Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromaletodelio aletodelio viapikkumyy pikkumyy
dontforgot
0772 64c0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayanek yanek
dontforgot
5734 d192 500
Reposted fromfungi fungi viawiks wiks

May 28 2018

dontforgot
9033 fd61
Hillar Małgorzata - My z drugiej połowy XX wieku
dontforgot
dontforgot
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
dontforgot
Niewielu  ludzi w ogóle ma prawdziwych przyjaciół, takich, którzy kosztem swojego komfortu cię wesprą w sytuacji krytycznej gdy nie masz np pieniędzy na leczenie swojego umierającego dziecka albo własne, gdy siedzisz w więzieniu za czyjeś zbrodnie i wszyscy się odwracają. Wygodnie jest nazywać się czyimś przyjacielem gdy nie niesie to za sobą zbyt wielkich zobowiązań i wysiłku, gdy za tę przyjaźń nikt nie będzie wytykać palcem. Dlatego hipoteza, że prawdziwy przyjaciel/przyjaciółka to twoja druga połówka/partner/małżonek albo brat/siostra jest bardzo trafna. Kumpel nawet najlepszy to po prostu kumpel, który poza tobą ma innych kumpli i swoje życie, a dla prawdziwego przyjaciela ty jesteś ważną częścią jego życia, o ile nie najważniejszą. Zajebało Paulem Coelho, ale taka jest prawda. 
Reposted fromczinok czinok viamaly-pandzik maly-pandzik
dontforgot
dontforgot
7550 d1a5 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaoutoflove outoflove
dontforgot
dontforgot
5265 6132
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl