Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

dontforgot
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viapozakontrola pozakontrola
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viabakteryja bakteryja
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viabakteryja bakteryja
dontforgot
dontforgot
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viawiks wiks
8336 af4f 500
dontforgot
5561 9987
Reposted fromkatsiu katsiu viaaknatazs aknatazs
dontforgot
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viaMaryiczary Maryiczary

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viaMaryiczary Maryiczary
dontforgot
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaweruskowa weruskowa
dontforgot
3491 81b6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viatroubles troubles
dontforgot
Reposted fromFlau Flau viaweruskowa weruskowa

December 03 2017

dontforgot
Simkaye! Let the world know you!
dontforgot
laski przed okresem są straszne. sama siebie nie mogę znieść.
dontforgot
dontforgot


rock, paper, scissors

December 02 2017

dontforgot

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl