Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

dontforgot
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viayanek yanek
dontforgot
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaweruskowa weruskowa
dontforgot
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaweruskowa weruskowa
dontforgot
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaweruskowa weruskowa
dontforgot
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaweruskowa weruskowa

April 18 2017

dontforgot
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viayanek yanek

April 10 2017

dontforgot
2476 6242 500
Tymczasem w Stalowej Woli
Reposted fromgitana gitana viayanek yanek
dontforgot
Reposted fromfourstrings fourstrings viatruustme truustme
dontforgot
4078 b1df 500
Wrocław
Reposted fromtfu tfu viamaybeimcrazy maybeimcrazy

April 09 2017

dontforgot
dontforgot
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viamslexi mslexi
dontforgot
9096 b7b5 500
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
dontforgot
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem

April 07 2017

dontforgot
7828 81a4 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viaflyingheart flyingheart
dontforgot
8869 53cb 500
dontforgot
9742 d6c8 500

drarryking:

I shouldn’t find this as funny as I do

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viatosiaa tosiaa
dontforgot
6182 4cec
Reposted fromtfu tfu viatosiaa tosiaa
dontforgot
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viatosiaa tosiaa
dontforgot
1411 8b45 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl