Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

dontforgot
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
dontforgot
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaknatazs aknatazs
dontforgot
3254 39fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamy-anxieties my-anxieties
dontforgot
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
dontforgot
Młode dziewczynki nie wiem czemu szepczą że kochają Pogadamy jak zrozumieją dzieci czym jest miłość Przez nią tu siedzę z butlą i no zmieniam winę w wino
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy

April 08 2018

dontforgot

April 01 2018

dontforgot
Najpospolitsze „przepraszam” przypomina nieświadomy odruch.  Najpopularniejsze „nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca.  „Obiecuję ci” oraz „przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem lat kilka.  „Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karapowicz „Ości”
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy

March 25 2018

9651 abf5
Reposted fromdivi divi viaMaryiczary Maryiczary
dontforgot
dontforgot
dontforgot
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 23 2018

dontforgot
3151 6377
Reposted frompeper peper viasziiiz sziiiz
dontforgot
"Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie."
- J. R. Ward
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasziiiz sziiiz

March 22 2018

dontforgot
8635 d3cb
Reposted fromEtnigos Etnigos
dontforgot
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos
dontforgot
8638 bd41
Reposted fromEtnigos Etnigos
dontforgot
dontforgot
6925 ddc7 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viaaknatazs aknatazs
dontforgot
9210 6192 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl