Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

dontforgot
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viapozakontrola pozakontrola
dontforgot
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viapozakontrola pozakontrola
dontforgot
4798 1866 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapensieve pensieve
dontforgot
6111 dd50
Reposted fromsavor savor viapensieve pensieve
dontforgot
8146 41cb

June 22 2017

dontforgot
dontforgot
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaaknatazs aknatazs
dontforgot
1553 9894 500
Reposted fromgrobson grobson viaaknatazs aknatazs
dontforgot
dontforgot
9328 8d5b
dontforgot
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoolstorybro23 coolstorybro23
dontforgot

June 21 2017

dontforgot
dontforgot
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaknatazs aknatazs
dontforgot
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaweruskowa weruskowa

June 20 2017

dontforgot
dontforgot
nie rzuca się kobiet,
bo płaczą
w rogu wszechświata zwinięte

- H. Poświatowska
Reposted fromproud-for-love proud-for-love viavstane vstane
dontforgot
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl